RTS 3: Programska šema - petak, 10. maj 2019

06:13
Masimo Savić: Jedan dan ljubavi, 1. deo
07:14
Evropa kroz koncerte, r.
08:46
Spomenički dosije Beograda: Svetosavski plato - Simbol dugo tlačenog naroda, 2-8, r.
09:06
RTS Trezor: Sa svih meridijana- Maroko, r.
09:37
RTS Trezor: Dvadeset miliona-Svet ili tiraž, r.
10:15
Čas anatomije: Želite li da objavite knjigu, r.
11:10
Studio 6: Jerusalem In My Heart, r.
12:07
Put u budućnost: Spomenici, 1-12, r.
12:40
Autoportret: Portret umetnika u mladosti – Anja Đorđević, r.
13:10
Narodno pozorište u 10 činova: Klub Narodnog pozorišta, 2-10, r.
13:41
Velika iluzija, r.
14:13
Masimo Savić: Jedan dan ljubavi, 1. deo, r.
15:14
Evropa kroz koncerte, r.
16:05
Kulturni centar
17:04
RTS Život: Zadnja kuća Srbija-Istok na zapadu-Orašje
17:28
RTS Život: Život i standardi-Istok čuva Gorioč
18:15
Milijarde, 26-36
12
19:12
Čelo fest 2012: Dragan Đorđević i Vladimir Milošević, 2. deo
21:18
Vavilon Berlin, 4-16
12
22:07
Film
12
00:05
Kulturni centar, r.
01:02
RTS Život: Zadnja kuća Srbija-Istok na zapadu-Orašje, r.
01:26
RTS Život: Život i standardi-Istok čuva Gorioč, r.
01:57
Na veslu priča: In Memoriam-Slavko Stamenić, r.
03:02
Čelo fest 2012: Dragan Đorđević i Vladimir Milošević, 2. deo, r.
03:40
Ekskluzivno: Dušan Kovačević-O životu i smrti, r.
04:11
Studio 6: Tapan, r.
05:08
Ruski carski balet: Romeo i Julija