RTS 2: Programska šema - petak, 04. dec 2020

14:00
Internat za plemićke kćeri, serija
12
14:51
Mornarički istražitelji, serija
12
15:36
Ženski raj, serija
12
19:50
Internat za plemićke kćeri, serija
12
20:54
Ženski raj, serija
12