RTS 2: Programska šema - sreda, 02. dec 2020

14:03
Internat za plemićke kćeri, serija
12
14:53
Mornarički istražitelji, serija
12
15:40
Ženski raj, serija
12
19:00
Internat za plemićke kćeri, serija
12
21:25
Ženski raj, serija
12
01:48
Fauda, serija
12