RTS 2: Programska šema - utorak, 15. dec 2020

14:00
Internat za plemićke kćeri, serija
12
14:51
Mornarički istražitelji, serija
12
17:01
Internat za plemićke kćeri, serija
12
21:17
Ženski raj, serija
12
00:26
Vavilon Berlin, serija
12