RTS 2: Programska šema - utorak, 01. dec 2020

14:10
Internat za plemićke kćeri, serija
12
15:01
Mornarički istražitelji, serija
12
20:15
Internat za plemićke kćeri, serija
12
21:06
Ženski raj, serija
12
23:46
Fauda, serija
12