RTS 2: Programska šema - sreda, 23. sep 2020

14:04
Internat za plemićke kćeri, serija
12
14:55
Mornarički istražitelji, serija
12
15:43
Ženski raj, serija
12
19:00
Internat za plemićke kćeri, serija
12
20:06
Ženski raj, serija
12
01:45
Fauda, serija
12