RTS 2: Programska šema - sreda, 04. nov 2020

14:00
Internat za plemićke kćeri, serija
12
14:50
Mornarički istražitelji, serija
12
15:35
Ženski raj, serija
12
19:00
Internat za plemićke kćeri, serija
12
21:52
Ženski raj, serija
12
01:18
Fauda, serija
12