RTS 2: Programska šema - utorak, 17. nov 2020

13:56
Internat za plemićke kćeri, serija
12
14:47
Mornarički istražitelji, serija
12
19:15
Internat za plemićke kćeri, serija
12
21:00
Ženski raj, serija
12
22:50
Fauda, serija
12