RTS 2: Programska šema - petak, 18. sep 2020

14:00
Internat za plemićke kćeri, serija
12
14:50
Mornarički istražitelji, serija
12
15:37
Ženski raj, serija
12
19:08
Internat za plemićke kćeri, serija
12
21:34
Ženski raj, serija
12