RTS 2: Programska šema - utorak, 20. okt 2020

13:53
Internat za plemićke kćeri, serija
12
14:43
Mornarički istražitelji, serija
12
19:10
Internat za plemićke kćeri, serija
12
21:00
Ženski raj, serija
12
23:29
Fauda, serija
12