RTS 2: Programska šema - petak, 16. okt 2020

14:10
Internat za plemićke kćeri, serija
12
15:02
Mornarički istražitelji, serija
12
15:50
Ženski raj, serija
12
19:00
Internat za plemićke kćeri, serija
12
21:00
Ženski raj, serija
12