RTS 2: Programska šema - petak, 30. okt 2020

14:00
Internat za plemićke kćeri, serija
12
14:52
Mornarički istražitelji, serija
12
15:38
Ženski raj, serija
12
19:00
Internat za plemićke kćeri, serija
12
21:00
Ženski raj, serija
12