RTS 2: Programska šema - utorak, 27. okt 2020

14:00
Internat za plemićke kćeri, serija
12
14:50
Mornarički istražitelji, serija
12
19:00
Internat za plemićke kćeri, serija
12
21:00
Ženski raj, serija
12
00:48
Fauda, serija
12