RTS 2: Programska šema - sreda, 21. okt 2020

13:40
Internat za plemićke kćeri, serija
12
14:32
Mornarički istražitelji, serija
12
15:17
Ženski raj, serija
12
19:00
Internat za plemićke kćeri, serija
12
21:31
Ženski raj, serija
12
00:36
Fauda, serija
12