RTS 2: Programska šema - petak, 28. avg 2020

14:00
Internat za plemićke kćeri, serija
12
14:47
Mornarički istražitelji, serija
12
15:31
Ženski raj, serija
12
19:00
Internat za plemićke kćeri, serija
12
21:25
Ženski raj, serija
12