RTS 2: Programska šema - subota, 19. okt 2019

17:55
Odbojka - PS: Ub - Železničar, prenos
02:18
Odbojka - PS: Ub - Železničar, r.