RTS 2: Programska šema - petak, 21. feb 2020

14:00
Internat za plemićke kćeri, serija
12
14:50
Tunel, serija
12
15:42
Ženski raj, serija
12
19:00
Internat za plmićke kćeri, serija
12
21:29
Ženski raj, serija
12