RTS 2: Programska šema - petak, 11. dec 2020

14:02
Internat za plemićke kćeri, serija
12
14:53
Mornarički istražitelji, serija
12
15:40
Ženski raj, serija
12
19:00
Internat za plemićke kćeri, serija
12
21:00
Ženski raj, serija
12