RTS 2: Programska šema - petak, 10. jul 2020

14:07
Internat za plemićke kćeri, serija
12
14:53
Prekid, serija
12
15:53
Ženski raj, serija
12
19:00
Internat za plemićke kćeri, serija
12
21:20
Ženski raj, serija
12