RTS 2: Programska šema - petak, 31. jan 2020

14:02
Internat za plemićke kćeri, serija
12
14:50
Saga o Forsajtima, serija
12
15:45
Ženski raj, serija
12
19:00
Internat za plmićke kćeri, serija
12
21:32
Ženski raj, serija
12