RTS 2: Programska šema - sreda, 14. okt 2020

14:00
Internat za plemićke kćeri, serija
12
14:51
Mornarički istražitelji, serija
12
15:38
Ženski raj, serija
12
19:05
Internat za plemićke kćeri, serija
12
21:11
Ženski raj, serija
12
00:32
Fauda, serija
12