RTS 2: Programska šema - utorak, 13. okt 2020

14:00
Internat za plemićke kćeri, serija
12
14:50
Mornarički istražitelji, serija
12
19:00
Internat za plemićke kćeri, serija
12
21:20
Ženski raj, serija
12
23:42
Fauda, serija
12