Читај ми!

Музика за оргуље

У овој емисији представљене су сонате за оргуље Андрее Лукезија.

Сонате су сачуване су у најразличитијим изворима, од Конгресне библиотеке у Вашингтону, преко збирки у Паризу и Напуљу, које је на компакт диск издању сакупио оргуљаш Роберто Лоређан. 

У питању су кратка, најчешће једноставачна дела, чији стил се ослања на дела за инструменте са диркама Доменика Скарлатија. Насловљене „дивертименти за оргуље", ове композиције прате орагнизацију коју је успоставио Скарлати, са дводелном структуром и растерећеним фактурним линијама.

Уредница емисије: Ивана Неимаревић

реприза 17. новембар у 04:15, 10:15 и 16:15