Калемегдански Дивертименто, балет

Телевизија Београд, током своје богате историје, а посебно седамдесетих и почетком осамдесетих година 20. века, неговала је, између осталих жанрова, и оригинални телевизијски балет, а та остварења су имала одјека и код критике и код гледалаца.

Године 1996. године настао је оригинални телевизијски балет, под називом „Калемегдански дивертименто", на основу либрета и музике композитора Константина Бабића.

Балет, који је сниман током октобра 1996. на локацијама Калемегдана, замишљен је као свита од пет игара. Његова жанровска одредница је класично-забавна, а из ње произилази и двојство либрета. Прича о духу Београда шездесетих година, односно Београда кога више нема, и кога се аутори са носталгијом присећају, преплиће се са класичном „фаустовском" тематиком, која отвара низ асоцијација и овом балету даје једну нову озбиљнију димензију.

Визуелизација музике подразумева равноправну улогу телевизије као медијума уз максимално коришћење њених изражајних средстава. Камера је имала активну улогу у кореографији. Она није само регистровала покрет, већ је сам покрет био у функцији телевизијског израза.

Овај телевизијски пројекат намењен је и онима који прате уметнички живот, али и оном слоју телевизијске публике који оваквим емисијама може да се приближи прихватању уметничке музике и игре.

реприза 31. октобар у 04:12, 10:12 и 16:12