Бела Барток - Асоцијације

Један од најделотворнијих начина перцепције одређених композиција неког аутора јесте „лоцирање” у времену, у историјским околностима у којима су настајале, затим разумевање амбијента у којима их је стварао, као и његовог односа са личностима са којима је био близак и које су утицале на њега.

Вођена овом мишљу, ауторска екипа се запутила, за потребе емисије „Бела Барток - Асоцијације", преко банатских плодних поља и вароши (којима је композитор, „наоружан" фонографом, крстарио), па до „лица места" - улица, мостова, Музичке академије и музеја Будимпеште.

реприза 26. октобар у 00:15, 06:15 и 12:15