Музика Исидоре Жебељан

Емисија „Музика Исидоре Жебељан” представља сећање на стваралачки пут нашег најмлађег академика.

Испричана у првом лицу, емисија је лични документ о богатом и изузетно значајном композиторском опусу који Исидору сврстава у ред наших најистакнутијих аутора.

Музика Исидоре Жебељан саткана је од уникатних, измаштаних нити, говори о цивилизацијама које су некада постојалне, а које су темељ нашег света.

реприза 24. октобар у 04:16, 10:16 и 16:16