Животна средина и здравље: Реке без повратка, 2. део

У Србији је до сада изграђено близу 130 мини-хидроелектрана. Какву улогу имају „рибље стазе“, које би требало оставити приликом изградње мини-хидроцентрала? Да ли је биолошки минимум, који се тако обезбеђује, више мит него стварност?

Могу ли рибље стазе да користе рибе које нису миграторна врста? Или рибе које не добијају хидраулички сигнал? Чиме се руководи Завод за заштиту природе Србије када даје своје мишљење о изградњи мини-хидроелектрана у заштићеном природном добру?