Пећина Могао: Мистерија пећине са будистичким списима

У серијалу „Пећина Могао“ сазнајемо шта се налази у миленијумској ризници будистичке уметности и зашто је зову „Пећина хиљаду Буда“.

У пећини су и ризнице будистичких реликвија, светих списа, портрета, књига и веза, који датирају из периода када је владала династија Ђин, па све до времена владавине династије Сонг.