Градски хероји, 13. емисија

Говоримо о томе колика је одговорност државних система када је прехрана нације у питању.

Гледано кроз историју, многи државници и политичари заслужни су за унапређење пољопривреде, па и за пренос многих биљних култура са континента на континент.
Колико је производња на малим фармама утицала на настајање великих индустријских система? Времена се мењају, па и услови производње. Данас је приоритет одрживост.