Траг: Средњовековно градитељство: Руку дело Рада Неимара

Међу градитељима средњовековних манастира помиње се неколико имена међу којима су фра Вито Которанин, Раде Неимар, Раде Боровић, чији је потпис уклесан на улазу у манастир Љубостињу.

Они су опевани у народној поезији и помињу се у средњовековној књижевности као изузетни градитељи, мајстори, творци манастира као уметничког, светог дела опточеног сребром, златом и најдрагоценијим каменом који ће надживети свако време и сва зла. Раде Неимар израста у симбол градитељства, те се тако јавља у епици различитих времена као градитељ цркава и манастира.