Кућа науке: Катедра за процесну технику

Студенти који желе да стекну знања применљива у хемијској, петрохемијској и прехрамбеној индустрији, црној и обојеној металургији, након завршене друге године основних студија, уписују смер Процесна техника на Машинском факултету у Београду.

Њихов задатак, након стицања дипломе, биће да воде индустријски процес, уз стално унапређивање енергетске ефикасности и смањење негативних утицаја на животну средину.