Животна средина и здравље: Електромагнетно загађење, 1. део

Појам зрачења представља одашиљање енергија различитих облика: топлотне, електромагнетне или акустичке. За почетак треба разликовати два основна типа зрачења – јонизујуће и нејонизујуће.

Јонизујуће зрачење подразумева емитовање честица, односно електромагнетних таласа велике енергије, који под одређеним условима могу да изазову јонизацију атома.
У тај тип зрачења спада и озлоглашено радиоактивно зрачење. Превелика доза јонизујућег зрачења може проузроковати раскидање хемијских веза молекула ДНК и тако довести до озбиљних оштећења на ћелијском нивоу. Умерено јонизујуће зрачење може бити корисно и примењује се у медицини, пољопривреди и индустрији. Поред вештачких извора јонизујућег зрачења који могу имати и злонамерну примену, на пример у наоружању, постоје и природни извори, као што су сунце или радиоактивни елементи у тлу, води или биљкама.