Kроз црвоточину са Морганом Фриманом: Да ли постоји супериорна раса?

Да ли су разлике међу расама суштинске или се људи разликују само по спољашњости? Да ли су неки бољи, интелигентнији, лепши, способнији од других – и може ли такво гледиште да буде опасно?

Јединке исте врсте животиња разликују се сходно томе који део света насељавају. Међутим, све имају исти мирис, исту физиологију, потребе, животни век или отров којим се супростављају грабљивцима.
Разлике су записане у геномима.