Оригинал или фалсификаt: Eдуар Вијар

Свака слика има најмање две приче: једну посвећену садржају који представља и другу која је у вези са животом самог дела. У овој серији пажња је усмерена на оба аспекта, а у готово крими сценарију потврђује се или оповргава аутентичност уметничке творевине.