Шта су све технологије учиниле за нас: Дигитални еко-системи

Сведоци смо да цео свет пролази кроз динамичан процес дигиталних трансформација, који омогућава да једноставније и брже обављамо свакодневне активности и да се остварују услови за нови квалитет живота. Процес дигитализације постаје водећи фактор у пројектовању и конструисању оптималних уређаја по мери човека, који се све чешће, због своје економичности и једноставности у примени, називају и дигитални еко-системи.

Колико је важна спрега државних органа, јавних предузећа, оператера фиксне и мобилне телефоније, пружалаца интернет сервиса, финансијских организација и других институција, у примени нових технологија и стварању дигиталног еко-система.