Наша историјска авангарда: Надреализам тада и овде – нови човек пева

Они су показали да живот није кратка епизода, већ непрегледно поље за све човекове таленте и достигнућа.

Надреалисти, уметници који су дали нову визију света, били су плодоносни у најразличитијим областима уметничког изражавања.