Социјалне вештине: Холандова теорија личности

Асертивност је вештина која нам помаже да се изборима за своје потребе и права, а да притом не угрозимо друге.

Сва понашања могу се поделити на три стила: агресивни, асертивни и пасивни стил. Сваки од њих има своја обележја и изазива различите осећаје и у нама и код људи који нас окружују. У пасивној комуникацији, особа ставља потребе других испред својих, код агресивне комуникације особа своје потребе поставља испред туђих, док је код асертивне комуникације успостављана неопходна равнотежа. Стога је асертивна комуникација кључ добрих и успешних односа с другима.