Вулкани и људи: Вулкан Кава Ијен

Стар је само 6.000 година, али још увек има активне фумароле. Из његовог кратера стално се ослобађа сумпор и хлор. Кисела испарења су утицала на биљни и животињски свет, али не спречавају људе да долазе и трагају за сумпором.