Читај ми!

Моћ мозга: Одгонетнути свест

Без доживљаја унутрашњег ЈА, нема свести, кажу научници.

У томе је сложеност људског мозга- свест је непрестано, двосмерно путовање спољашњих опажања и унутрашњих емоција. То је веза и спајање нашег тела и света који нас окружује. Скако од нас може различито да доживљава ствари из спољашњег света које у њему могу да изазову исте, или различите емоције у односу на друге људе и њихове доживљаје.