Читај ми!

Заборављени умови Србије: Божидар Кнежевић

Прича о људској величини, али и о трагедији која као сенка често прати живот великана.

Божидар Кнежевић, филозоф, велики српски мислилац европског значаја, пример је човека чији је етички дискурс у филозофирању био оправдан и личним делима. Цео Кнежевићев живот био је обележен крајњом немаштином, трошењем у тегобном раду да би се издржавао током школовања, мукотрпним професорским положајем и бригом за своју породицу и породицу свога брата, честим премештањем из једне у другу гимназију, као и недостатком потребних средстава за истраживачки и преводилачки рад. То га је, уз стално саплитање из академских кругова, ометало да се професионално изгради и за живота добије потребно признање научника и мислиоца.