Читај ми!

Животна средина и здравље: Ко мути воду?

Воду називамо извором живота, али у тај исти извор бацамо чврст и течан отпад. Поједине реке смо већ одавно претворили у отпадне воде и, уместо драгоценог ресурса, створили од њих претњу животној средини и здрављу.

Времена за одлагање више нема, а проблем отпадних вода је постао један од најважнијих еколошких проблема у Србији. О одсуству интегралног и континуираног управљања водама у Србији говори професор Јован Деспотовић са катедре за хидротехнику и водно еколошко инжењерство Грађевинског факултета Универзитета у Београду.