Читај ми!

Добро је ... добро је знати Практична примена музике у развоју

Стручна јавност се изјаснила - тежина текста и музичких форми потврђује таленат и квалитет извођача. А ово је инклузивна представа, и већина извођача има неки облик тешкоћа у развоју.

На сцени се то не може ни наслутити... када и како да реагујемо ако приметимо да деца не проговарају на време или нас не разумеју, шта као родитељи, родбина или пријатељи можемо да предузмемо како бисмо допринели бољем и бржем адекватном развоју деце. Акценат у овој емисији је на музици која може да буде корисна у развоју деце уопште и да исто тако буде лековита и у свим областима дефектологије и свим ситуацијама где има потешкоћа у развоју.