Читај ми!

Наука 50 Молекул

Колико хемијских елемената учествује у градњи човековог тела? Колико су опасни стимулативни молекули? Хоће ли научници правити молекуле од којих ће склапати живот савршенији од еволуционих узора? Целокупан материјални свет, састоји се од молекула и још ситнијих атома.

Зна ли се коначан збир молекула или је то потрага без краја и колико су их научници до сада вештачки створили? "Живот је постао материја хемије", упозорио је Џејмс Вотсон који је, с Френсисом Криком, 1953. протумачио хемијско устројство ДНК. Колико ће молекула, природних или синтетичких, бити познато за наредних сто година тешко је предвидети. Али познајући њихове основне хемијске законитости, број може бити неограничен. Данас их има више од 70 милиона. Бекрајно разнолико живи свет заснива се на молекулима различитих састава, својстава и функција. Молекулима који су се милионима година бесконачно комбиновали. Од огромног броја природних молекула прво је настала вода, од кисеоника и водоника, под веома суровим условима на Земљи пре три-четири милијарде година. Захваљујући физичким и хемијским својствима атома кисеоника и водоника, молекулу воде приписују се "божанске особине", јер се на њима заснива разноликост биљног и животињског света на Земљи.