Читај ми!

Одгонетање тела Религија

Током историје, приказивање нагог људског тела надахнуло је многа велика дела. Али ова, увек узбудљива тема, различито је прихватана у разним временима, културама и религијама. Хармонија људске личности зависи од равнотеже између потреба духа, односно ума, и потреба тела. Јудаизам, ислам и хришћанство, у својим теологијама изричито истичу позитивну улогу људског тела. Тело је креација божанског живота и човек је начињен на слику креатора универзума.

Погледи различитих религија на сексуалност широко варирају, од ставова да су сексуалност и телесност изражаји зла, па све до веровања да је сексуални чин највиши израз божанскога. О тумачењима, тј. одгонетању људског тела кроз религију, у оквиру серијала Одгонетање тела, за редакцију Научног програма говори доцент Растко Јовић са Православног богословског факутета у Београду.