Читај ми!

Добро је ... добро је знати Базична медицина

Валидно препознавање и потпуно разумевање нејасне клиничке слике, није могуће без активног ангажовања емпиријских знања есенцијалних базичних наука.

Наиме, тек када се у потпуности овлада систематизованим и релевантним чињеницама, начелима и законитостима одређене појаве, до којих се долази објективним научним методама, могуће је конструктивно и на најрационалнији начин применити науку и пронаћи одговоре на конкретна питања и проблеме у свакодневној пракси. Научна истраживања се и разликују у односу на системски постављене циљеве као фундаментална, стратешка, практична клиничка, развојна...