Читај ми!

Наука у покрету Индустрија 4 0

Велика научна открића покретала су индустријске револуције мењајући из темеља начин производње.

Прву Индустријску револуцију означила је парна машина, крајем 18. века. Друга је стигла сто година касније, употребом електричне енергије у масовној производњи. Још сто година касније, у другој половини 20. века, дигитална револуција означила је Трећу индустријску револуцију, користећи електорнику и информационе-технологије у аутоматизацији производње. Међутим, Четврта индустрија револуција, чији смо савременици, дошла је врло брзо као наставак и унапређење начина производње у Индустрији 3. Тај корак карактеришу аутономни сајбер-физички системи који међусобно комуницирају користећи Инетрнет ствари, Интернет системе, вештачку интелигенцију и велике количине података складиштене у такозваним облацима. Четврта индустријска револуција покренула је велике промене не само у начину производње већ и у начину рада, чиме је изменила пословне моделе и узбуркала тржиште рада. Технолошки напредак све брже помера границу између послова које обављају људи и оних који обављају машине и алгоритми, захтевајући од људи нове врсте знања и вештина.