Читај ми!

Филозофија И … Рокенол

Рокенрол се сматра, када је реч о музици и култури, за једну од највећих тековина двадесетог века. Јавља се одмах након Другог светског рата и та енергија живота убрзо је у себе увукла младе целог света. О рокенролу писали су бројни теоретичари али тек однедавно пажњу рокенролу посветили су и филозофи.