Читај ми!

Биоетика Размена здравствених података

Одређивање људског генома данас кошта знатно мање, па су генетички тестови постали доступни свим заинтересованима. Из великог броја анализа, наравно, произилази огроман број података које треба сачувати и протумачити. Ту су и бројне етичке дилеме ‒ коме ти подаци заправо припадају, питања поверљивости, безбедности њиховог складиштења и размене унутар научне заједнице... Истраживачи не могу да предвиде на које би све начине могли у будућности анализирати узорке и податке добијене новим генетичким тестовима.

Због тога се све чешће чује - да ли нове биотехнологије захтевају нову етику?