Добро је ... добро је знати Геномска ера

ДНК је једини молекул који има способност да се репликује и предствља основу живота која преноси информације на генерације.

2000-те године је завршен највећи међународни пројекат из биомедицине људског генома који је отворио бројна нова научна истраживања, поставио неочекиване претпоставке и фантастику претворио у реалност. Истражујемо да ли су се за само 19 година испунила очекивања и да ли су у генима пронађени узроци различитих болести и то не само тешких,ретких и наследних већ и хроничних незаразних епидија кардиваскуларног и церебралног обољевања, дијабетеса, инвазије малигних ћелија. Да ли ће научници имати моћ да одрже квалитет и продуже људски век на објективни потенцијал од 120 до 150 година. Пре 6 година објављено је да је геномска ера завршена и да смо у времену када очекујемо да ће генетски профил сваког од нас бити основа превенције и терапије.