Кућа науке Технолошко-металуршки

Серијал који се води под насловом Кућа науке, овага пута ће посетити Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду.

У овој познатој кући науке, инжењерства и образовања се стичу знањa из многобројних обалсти хемије, физике, математике, информатике, хемијске технологије и других инжењерских области, који ће моћи касније да се примене, како у фабрикама, тако и у стручним, истраживачким и научним установама.
Факултет се прилагођавао током девет деценија колико постоји, развоју науке и технологије, у неким областима је и сам био креатор будућности, захваљујући великим научницима и угледним професорима, академицима који су у њему радили.
У скалду са најновим достигнућима Технолошко-металуршки факултет данас образује стручњаке на основним академским, мастер и докторским студијама у оквиру студијских програма: Хемијско инжењерство, Биохемијско инжењерство и биотехнологија, Инжењерство материјала, Текстилна технологија, Металуршко инжењерство и Инжењерство заштите животне средине и на докторским студијама програм Хемија.
У емисији ће се гледаоци упознати са најважнијим студијским програмима, као и са даљим могућностима школовања и врстама посла који студенти могу да очекују по зваршетку студија.
Учествују професори са ТМФ и стручњаци из Хемофарма.

Уредница и сценаристкиња је Оливера Косић